TK-Tiedotuskilta vaalii puolustusvoimien sodanaikaisen tiedotustoiminnan perintöä

TK-Tiedotuskilta on perustettu vuonna 1992. Se poikkeaa muista maanpuolustuskilloista, koska sen jäseniä ei yhdistä aselaji, vaan viestintä ja reservin koulutus. TK-Tiedotuskiltaan voivat liittyäkriisiajan viestintäkoulutusta saaneet henkilöt.

Killan tärkein toimintamuoto on järjestää erilaisia tapahtumia, kuten esitelmä-, keskustelu- ja tutustumistilaisuuksia sekä juhlia, matkoja ja koulutuksia.

Tiedotuskilta on ottanut nimeensä kirjaimet TK (Tiedotuskomppania) muistuttamaan perinnöstä, jota se vaalii. Sotiemme aikana TK-miehet, niin kirjoittajat, kuvittajat kuin elokuvamiehetkin, hoitivat Puolustusvoimien tiedotustoiminnan päämajan tiedotusosaston alaisina.

Noista päivistä alan tekniikka ja ammattikuvat ovat muuttuneet, mutta peruskysymys, miten yhdistää tiedonvälitys ja isänmaan suojelu, säilyy samana. Tämä tehtävä kuuluu tänä päivänä nykyisille, kriisiajan sotilaallisen viestintäkoulutuksen saaneille henkilöille.

TK-Tiedotuskilta is a military guild, that cherishes the legacy of the Finnish Defense Forces’ wartime information activities. TK-Tiedotuskilta was founded in 1992. It differs from other national defense guilds in that its members are not united by the fighting arms, but by communication background and reserve training. Persons who have performed crisis related communication training are welcome to join TK-Tiedotuskilta.

The guild’s main activity is to organise various events, such as presentations, discussions, and networking events, as well as gatherings, trips, and training.

Yhteystiedot

Postiosoite:
TK-Tiedotuskilta ry
c/o Ruotuväki-lehti
PL 25
00131 Helsinki

Sihteeri
Joona Aaltonen
tiedotuskilta@gmail.com

Taloudenhoitaja 
Pirjo Viita-aho
040 843 6917
pviitaaho@gmail.com

Osoiterekisteriasiat:
040 843 6917
tiedotuskilta@gmail.com

 

CU-koneita. Lentorykmentti 1. Nurmoila. Aunuksen kannas. LeLv 12 ja 36 18.10.1943.