TK-Tiedotuskilta vaalii puolustusvoimien sodanaikaisen tiedotustoiminnan perintöä. TK-Tiedotuskiltaan voivat liittyä kriisiajan viestintäkoulutusta saaneet henkilöt. Killan tärkein toimintamuoto on erilaisten tapahtumien järjestäminen jäsenistölleen.

Cu-koneita ilmassa. Lentorykmentti 1. Nurmoila. Aunuksen kannas. LeLv 12 ja 36 18.10.1943. SA-KUVA